Lieuwe Krol

In het verkeer moeten telkens keuzes gemaakt worden wie wanneer van welk deel van de weg gebruik mag maken. Soms zijn de keuzes tegenstrijdig en moet de ruimte verdeeld worden. Hoe doe je dat het meest effectief en efficiënt? Hoe zorgen we er samen voor dat de stad leefbaar blijft? Door de komst van nieuwe, open data bronnen hebben we een breder inzicht in mobiliteitspatronen. Hierdoor kunnen we een gedegen en onderbouwd antwoord geven op mobiliteitsvragen. Daarbij is nog veel gebied te ontginnen, want wat kunnen we bijvoorbeeld uit de meetdata afleiden? Hoe kunnen we nieuwe, open data inzetten in projecten? Mijn passie is het oplossen van deze mobiliteitspuzzels, het liefst zo ingewikkeld mogelijk. Als ik klanten met deze vragen mag helpen, ben ik op mijn best.

Ik heb civiele techniek gestudeerd aan de Universiteit Twente. Sinds 2009 ben ik als adviseur verkeersmanagement in dienst bij Goudappel Coffeng. Ik heb allerlei projecten gedaan op het gebied van dynamische verkeersmodellen (VISSIM), (big)data-analyses en grote onderzoeksprojecten.