Luc Prinsen

Bij mijn werkzaamheden staan de wensen van de wegbeheerder en de beleving van de individuele weggebruiker centraal. Ik streef ernaar om verkeersmanagementsystemen en -maatregelen doelgericht, logisch en optimaal te ontwerpen.

Ik heb verkeerskunde (afstudeerrichting verkeersbeheersing) gestudeerd aan de NHTV van Breda.

Sinds 1 juli 1999 werk ik bij Goudappel Coffeng als adviseur verkeersmanagement. Mijn expertisegebieden en interesses zijn onder andere benuttingadviezen en netwerkoptimalisatiemethodes in stedelijk en buitenstedelijk gebied, doorstromingsstudies voor openbaar vervoer, het evalueren, ontwerpen en programmeren van verkeersregelingen (RWS_C en CCOL), en de dynamische verkeersmodellen INTEGRATION en AIMSUN2.