Luc Wismans

Mobiliteit is interessant omdat het gaat om menselijk gedrag en techniek. Juist op het vlak van technologie gaan de ontwikkelingen snel, waardoor innovaties op bijvoorbeeld het gebied van C-ITS, AV, elektrificatie en diensten steeds sneller gaan, maar ook samenwerking binnen de quadruple helix nadrukkelijk van belang is. Door de combinatie van wetenschap en praktijk ben ik bezig met verbeteringen in ons vakgebied om te komen tot duurzame bereikbaarheid, met een focus op Smart Mobility.

Ik heb Civiele Technologie en Management gestudeerd aan de Universiteit Twente, met de afstudeerrichting verkeer en vervoer. In mijn werk heb ik veel kennis en ervaring opgedaan rondom ex-post en ex-ante evaluatie, verkeersmanagement en verkeersmodellering. In 2012 heb ik mijn promotie-onderzoek - dat ik in deeltijd heb uitgevoerd - aan de Universiteit Twente afgerond. Het onderzoek was gericht op duurzaam verkeersmanagement en betrof een onderzoek naar netwerkoptimalisatie van verkeersmanagementmaatregelen vanuit het oogpunt van bereikbaarheid en externe effecten van verkeer. Na afronding hiervan, heb ik mede vorm gegeven aan de oprichting van DAT.Mobility met als doel om innovaties te realiseren rondom de toepassing van de toenemende beschikbaarheid van data en verkeersmodellering.

Sinds 2013 ben ik ook in deeltijd als Associate Professor verbonden aan de universiteit Twente. In 2017 ben ik een nieuwe uitdaging aangegaan als programma manager Smart Mobility voor de Goudappel Groep.