Lucas van der Linde

Tijdens de introductie van mijn eerste jaar van mijn studie Planologie, zei mijn docent dat je als Planoloog nooit meer naar je omgeving kunt kijken zonder je te verbazen over wat zich waarom op die plek bevindt. Als inmiddels afgestudeerde en werkzame Planoloog kan ik het daar alleen maar mee eens zijn.

Ik word gefascineerd door de ruimte om mij heen en de rol die mobiliteit daarin speelt, waar ik ook ben. Ik vind dat het menselijke aspect centraal moet staan binnen de ruimte en de invloed die mobiliteit daar op heeft. Leefbaarheid is voor mij daarom een centraal begrip in mijn werk als adviseur. Door mijn planologische achtergrond verlies ik het belang van integraal mobiliteitsbeleid niet uit het oog en ben ik me er daarnaast van bewust dat een goedlopend proces minstens net zo belangrijk is als de inhoud. Ik ben leergierig, neem initiatief, werk visueel en heb een goed organiserend vermogen: eigenschappen die goed aansluiten op mijn functie als adviseur. Als generalist ben ik breed inzetbaar. De meeste projecten waarin ik een rol heb, kenmerken zich door het beleidsmatige karakter en het brede proces. Vaak met een grote rol voor stakeholders buiten de overheid, zoals dorps- en wijkraden en belangengroeperingen. Altijd met een integraal karakter. Liefst met aandacht voor duurzaamheid.

Zo heb ik bijvoorbeeld meegewerkt aan het ontwikkelen van een verkeersvisie voor de gemeente Apeldoorn en Duiven, het ontwikkelen van een fietsprogramma voor de provincie Overijssel en een beleidsplan voor een betere leefbaarheid & bereikbaarheid van de wijk Vathorst in Amersfoort. Voor al deze projecten gold dat een intensief proces met interne en externe stakeholders onderdeel was van het proces. Interactieve werkvormen stonden hierbij altijd centraal. Hieronder zijn een aantal van mijn projecten te vinden.