Mandy Salders

Iedereen kan op een verkeersveilige manier deelnemen aan het verkeer, dat is een doel waar ik iedere dag aan werk!

Ik heb Ruimtelijke Ontwikkeling-Mobiliteit gestudeerd aan de NHL Stenden Hogeschool. Naast mijn opleiding heb ik aan verschillende verkeersveiligheidsprojecten gewerkt. Onderdeel hiervan was een campagne om jongeren bewust te maken van de gevaren van alcohol, drugs en afleiding in het verkeer. Behalve op de doelgroep jongeren heb ik mij tijdens mijn afstuderen ook verdiept in de oudere automobilist en hoe deze op een verkeersveilige manier kan deelnemen aan het verkeer. Na het afronden van mijn opleiding ben ik in dienst gekomen bij Goudappel Coffeng als adviseur Mobiliteit en Ruimte in Leeuwarden. Ik ben een breed inzetbare verkeerskundige en ben continu op zoek naar nieuwe kennis om mijzelf te ontwikkelen.