Marc Stemerding

Mobiliteit is een middel om de samenleving beter te laten functioneren. Althans, als je het goed organiseert. De samenleving heeft er in elk geval last van als het mobiliteitssysteem slecht functioneert. Mobiliteit is de niche waar Goudappel Coffeng zich op focust, ten behoeve van leefbaarheid, welzijn en welvaart. Het vraagstuk van vandaag is hoe mobiliteit kan bijdragen aan de groei van onze steden en het leefbaar houden van ons platteland? Op dit moment remt mobiliteit de groei van de steden: auto's nemen simpelweg te veel ruimte in die nuttiger gebruikt kan worden. Tegelijkertijd faciliteert de auto het krimpende voorzieningenniveau buiten de stad.

Ik verwacht dat een nieuw concept als MaaS (Mobility as a Service) voor de toekomstige oplossingen gaat zorgen. Om MaaS te laten slagen als serieuze concurrent voor het individuele autobezit, is nog wel een aantal sprongen in techniek en organisatie nodig. Goudappel Coffeng gaat daar ook een belangrijke rol in spelen! Bijvoorbeeld: wij gaan onze 'voorspellende gaven' inzetten om een perfecte multimodale reis samen te stellen die de reiziger het snelst, het meest betrouwbaar en/of het meest comfortabel van A naar B brengt. En passant zorgen we daarmee voor een betere inrichting van ons mobiliteitssysteem, en daarmee voor een beter functionerende samenleving.

Na een lange periode als onderzoeker en manager van het onderzoeksteam ben ik sinds 2017 programmamanager Mobiliteitsdiensten. Met mobiliteitsdiensten nemen wij zelf de verantwoordelijkheid voor het realiseren van verkeerskundige prestaties. Denk aan spitsmijdingen, minder voertuigverliesuren, verhoogde efficiëntie, etcetera. Naast advies en software zullen diensten onze derde hoofdactiviteit worden.