Marc van den Elzen

Werken in een innovatieve omgeving en acteren in een veranderende markt en bijbehorende dienstverlening geven mij de uitdaging en de energie die ik dagelijks zoek in mijn werk. Met assetmanagement als basis werk ik als generalistisch manager strategische ideeën uit naar operationele pragmatische toepassingen met een lange termijnvisie die tot waarde-optimalisatie leiden. Klant- en gebruikerswensen, technische oplossingen en financiën staan hierin centraal.

Binnen assetmanagement richt ik me op processen, mensen en systemen om een continue verbetercyclus in de organisatie te implementeren om het potentieel aan kennis en energie in de organisatie naar boven te halen. Mijn rol is om de organisatie een blijvende transitie te laten plaatsvinden om daarmee continu, snel en adequaat op de veranderende omgeving in te spelen. Het daadwerkelijk met de organisatie en de medewerkers aan de slag gaan maakt dat de transitie blijvend wordt verankerd. Een transitie waar duurzame inzet van mensen, middelen en kapitaal geborgd is.

Na afronding van mijn studie aan de Technische Universiteit Delft, faculteit der Civiele Techniek, heb in mijn gehele werkzame leven gewerkt binnen de Infrastructuur. Mijn specialismen zijn assetmanagement, beheer en onderhoud en innovatieve contracten (DB(F)M-contracten). Daarnaast geeft mijn functie binnen het hoofdbestuur van de Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud mij toegang tot een groot, breed en deskundig netwerk