Marco Aarsen

Ik werk graag aan steden en dorpen waar we ons goed kunnen verplaatsen en waar het prettig is om te verblijven, te recreëren en om te wonen. Ik zie verkeer hierbij nadrukkelijk als onderdeel van de totale openbare ruimte. Niet van band tot band, maar van gevel tot gevel. We moeten hierbij op zoek naar de juiste balans en slim omgaan met de gewenste verkeersfuncties en verblijfsfuncties in de stad. Ik streef er naar openbare ruimte te creëren die bijdraagt aan een gezonde, groene, leefbare en vitaal economische omgeving.

Verkeerskundigen hebben verstand van verkeer. Stedenbouwkundigen en landschapsarchitecten hebben verstand van ruimte. De wereld die deze twee werkvelden met elkaar verbindt is enorm waardevol, juist hier liggen grote kansen. Door mijn positie binnen een adviesbureau voor mobiliteit en ruimte zie ik mijzelf, naast landschapsarchitect, als een 'Infratect'. Een professional met zowel ruimtelijke als verkeerskundige expertise, die bruggen slaat en zo werelden met elkaar verbindt. Alleen zo komen we tot echt integrale plannen en ontwerpen voor onze steden en dorpen

Het proces om tot een integraal ontwerp te komen, is geen eenrichtingsverkeer. Ik betrek hier graag andere disciplines en belanghebbenden bij. Ik ga hierbij in gesprek met politiek, ambtenaren, ondernemers en bewoners en zorg ervoor dat er inzicht ontstaat in elkaars belangen. Ik haal er voldoening uit om mensen uit de ‘ja, maar-houding’ te halen en ze inzicht te geven in de kansen die er liggen. Ik zie het als een uitdaging om hier verbindingen te maken en samen het maximale resultaat te bereiken.

Mijn expertisegebieden beslaan het denken in beeldende concepten en strategieën, het ruimtelijk inpassen van verkeerskundige vraagstukken en het maken van inrichtingsplannen voor de openbare ruimte. Van concept naar concreet en van strategie tot straat! Een sterke visualisatie om de visie en de plannen zo helder mogelijk over te brengen staat hierbij centraal. Goede beelden zijn van essentieel belang voor de juiste beeldvorming, voor een prettig proces en voor een sterk draagvlak.

Na mijn studie tuin- en landschapsinrichting aan Hogeschool VanHall-Larenstein, studeerde ik Landscape, Planning & Design, specialisatie Landschapsarchitectuur aan de Universiteit van Wageningen. Sinds 2005 werk ik bij Goudappel Coffeng als landschapsarchitect bij het team Mobiliteit & Ruimte. De combinatie van het praktijkgerichte HBO-denken met de theoretische benadering van een academicus maakt mij zeer flexibel en zorgt voor een brede inzetbaarheid door de verschillende schaalniveaus.