Marie-José Olde Kalter

Onderzoek naar mobiliteitsgedrag kent een lange en rijke historie en is steeds meer gericht op het beter begrijpen van de keuzes die mensen maken. Keuzes bijvoorbeeld ten aanzien van het tijdstip van reizen, de bestemming, de route en het vervoermiddel. Waarom kiest iemand voor de auto in de ochtendspits, terwijl de kans op file erg groot is? En wat weerhoudt iemand ervan om in deze situatie met de trein te gaan? Dit zijn vraagstukken waar mijn ligt en ik vind het vooral interessant om de relatie te leggen tussen onderzoeksresultaten en beleidsmaatregelen. Als we weten waarom bepaalde (ongewenste) keuzes worden gemaakt, door wie en op welk moment, dan kunnen we daar ook beter op inspelen met ons beleid.

In 1997 heb ik mijn studie Civiele Technologie & Management aan de Universiteit Twente afgerond en inmiddels alweer ruim 15 jaar bij Goudappel als adviseur bij de afdeling Onderzoek & Gedrag. Tussendoor heb ik vijf jaar bij het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu gewerkt. Naast mijn werk bij Goudappel voer ik een deeltijd-promotieonderzoek uit aan de Universiteit Twente waarin ik kijk naar mobiliteitsgedrag en verklaringen voor mobiliteitskeuzes die mensen maken. Deze state-of-the-art wetenschappelijke kennis kan ik direct inzetten voor mijn dagelijkse werkzaamheden bij Goudappel.