Martijn de Kievit

Ons huidige mobiliteitssysteem staat onder druk vanwege steeds complexere beleidsdoelen die hieraan gesteld worden. Daardoor ontstaat behoefte aan slimmere, innovatievere of zelfs eenvoudiger oplossingen. Het samenwerken met partijen en het creëren van draagvlak voor het implementeren van deze oplossingen zijn een belangrijke onderdeel om de complexe vragen het hoofd te bieden. Mijn passie is om in dit proces een faciliterende rol te spelen en zodoende daadwerkelijke innovaties op de weg te krijgen, dan gaat het om het bij elkaar brengen van de juiste expertise op het juiste moment, maar ook om af en toe een stapje terug te doen en het grotere plaatje te bekijken. Dat dit soms onder grote druk gaat en dat belangen groot zijn is evident en onderdeel van mijn ervaring.

Of het nu om de uitrol van coöperatieve ITS-systemen gaat of de behoefte van de zelfrijdende auto voor het wegontwerp; bij al dit soort vragen voel ik mij thuis. Zeker door mijn werkervaring bij TNO heb ik zowel nationaal als internationaal meegewerkt aan vele innovaties en projecten voltooid waardoor ik geleerd heb om breder te kijken dan naar puur de oplossing zelf. Vooral de rol die de overheid in dit soort trajecten kan of moet spelen is daarbij voor mij een interessante factor, zeker vanuit het maatschappelijk belang dat mobiliteit in zich herbergt en hoe de schaarse infrastructuur beter te verdelen is. Als adviseur Smart Mobility bij Goudappel Coffeng kan ik juist aan die vraag een invulling geven om zo een bijdrage te leveren aan een beter mobiliteitssysteem voor iedereen.