Martijn Legêne

Mobiliteit domineert voor een groot deel ons dagelijkse bestaan. In onze dagelijkse keuzes zijn vele transportkilometers verbonden. Niet alleen wonen we op andere plekken dan waar we werken, ook de koffie die wij ’s morgens drinken heeft duizenden kilometers afgelegd voordat het in ons kopje belandt. Het mooie hiervan is dat wij dit als vanzelfsprekend ervaren, maar er ook veel invloed op kunnen uitoefenen.
In mijn werkzaamheden heb ik een sterke voorkeur voor het spanningsveld tussen het bestaande en innovatie. Tijdens mijn afstuderen aan de TU Delft heb ik onderzoek gedaan naar de effecten van nieuwe vervoerwijzen op het ruimtelijk systeem en in het kader daarvan een transport- en landgebruikmodel gebouwd om deze effecten mee te modelleren.

Binnen Goudappel Coffeng werk ik voornamelijk aan strategische OV-verkenningen en planstudies. Door mijn ervaring bij onder andere operationele afdelingen van stadsvervoerders begrijp ik wat de gevolgen van strategische OV-verkenningen zijn. Ik kan dus de vertaalslag maken van het OV-systeem van ‘het hier en het nu’ naar een OV-strategie voor straks.

Het belangrijkste element in complexe projecten is wat mij betreft een goede communicatie. Ik krijg veel energie van een effectieve aanpak door goede samenwerking. Mijn toegevoegde waarde zit dan ook in mijn analytische en communicatieve vaardigheden. Deze vaardigheden combineer ik met veel vervoerkundige kennis. Als kritisch denker pak ik complexe vraagstukken aan door problemen en oplossingen vanuit verschillende invalshoeken te begrijpen. Door mijn proactieve, leergierige houding haal ik waardevolle informatie naar boven. Hiermee kan ik snel de hoofdlijnen vinden en een abstracte vraag goed omzetten in een bruikbaar product.