Martijn Ruijgers

Mijn belangrijkste drijfveer is het verbeteren van de (ruimtelijke) leefbaarheid van Nederland. Volgens mij moeten we daarvoor verder kijken dan I/C-verhoudingen, wachtrijlengtes en richtlijnen. “Ja, maar het voldoet wel aan de norm” zou een waarschuwing moeten zijn: het voldoet kennelijk wel, maar het is de vraag of we het willen. Na mijn opleiding Transport en Planning aan de Universiteit Twente heb ik jarenlang gewerkt als adviseur verkeer en scheepvaartverkeer, vooral voor het Havenbedrijf Rotterdam. Met veel plezier werkte ik aan interessante data-analyses, modelontwikkeling en modeltoepassing in een wereld waar alles groot is en die maar heel beperkt beïnvloed wordt door individuele keuzes van de (vaar)weggebruiker.

In 2019 ben ik bij Goudappel gaan werken als adviseur/projectleider Mobiliteit en Ruimte en sindsdien focus ik mij weer op wegverkeer. Vanuit die rol ben ik me steeds meer gaan realiseren dat de invulling van onze mobiliteit grotendeels bepaald wordt door gedrag, gewoontes en cultuur. Bestaand gedrag kunnen we behoorlijk goed vatten in modellen, en daarmee een voortzetting van dit gedrag voorspellen. En op basis daarvan kunnen we ons land inrichten zodat we dat mobiliteitsgedrag zo optimaal mogelijk faciliteren. Maar als we niet opletten, vergeten we waar we eigenlijk naar toe willen. Of misschien hebben we niet eens scherp waar we naar toe willen. In mijn projecten probeer ik opdrachtgevers zo goed mogelijk te helpen om verder te kijken dan alleen naar een indicator voor doorstroming. Mobiliteit moet geen doel op zich zijn.

Vanuit ons team Mobiliteit en Ruimte werk ik aan zeer uiteenlopende projecten, waarin ik bovenstaande overwegingen zo goed mogelijk probeer toe te passen. Kwaliteit is voor mij erg belangrijk. Ik ben analytisch ingesteld, en hecht veel waarde aan een respectvolle en open manier van communiceren. Ik ben trekker van onze themagroep verkeersveiligheid en gecertificeerd verkeersveiligheidsauditor voor het onderliggend wegennet. Een verkeersveiligheidsaudit is een belangrijk instrument om de verkeersveiligheid te borgen. Ook hier speelt gedrag weer een belangrijke rol. Zeker in situaties waar vanwege ruimtelijke beperkingen afgeweken moet worden van de richtlijnen is het goed om je kritisch in de verschillende gebruikers te verplaatsen. Vanuit de themagroep kijken we ook op een hoger niveau naar verkeersveiligheid en de rol die wij als Goudappel daarin kunnen spelen. We werken daarin nauw samen met partijen als de SWOV, het CROW en het ministerie.