Matthijs Dicke-Ogenia

Bij alle aspecten van mobiliteit maakt een individu een keuze. Deze individuele keuzes doorgronden en doorvertalen naar effectieve maatregelen is mijn uitdaging. Daarvoor redeneer ik vanuit de mogelijkheden en beperkingen van de mens en vanuit wensen.

Sinds januari 2008 werk ik als verkeerspsycholoog en methodoloog bij Goudappel. Ik voer beleidsevaluaties uit waarbij diverse vormen van gedrag een rol spelen. Daarnaast adviseer ik bureaubreed oplossingen, ontwerpen en plannen worden door vanuit het perspectief van de weggebruiker te denken. Dit passen we onder andere toe bij infrastructuur, verkeersveiligheid, verkeersmanagement, mobiliteitsmanagement, reisinformatie en mobiliteit van ouderen. Ik gebruik heldere onder-zoeksmethodologie en vertaal kennis uit recent gedragskundig onderzoek naar een eenvoudig toe te passen stappenplan waarin het keuzegedrag van de reiziger centraal staat. In 2002 stal ik af aan de Rijksuniversiteit Groningen als experimenteel psycholoog en ergonoom. De combinatie van deze studies stelt de (weg) gebruiker centraal bij het ontwerpen van producten en diensten. Daarbij wordt voornamelijk gekeken naar de mogelijkheden en beperkingen van een weggebruiker.

Sinds 2002 heb ik me beziggehouden met een promotieonderzoek uit naar het beïnvloeden van routekeuze en vervoermiddelkeuze door middel van informatie. Daarin staat het ontwerp centraal en het keuzeproces van de reiziger.