Nico Dogterom

Mobiliteit begrijpen als wisselwerking tussen ruimte en verkeer (wat zijn aantrekkelijke leefgebieden, hoe is ons verplaatsingssysteem ingericht en hoe werken deze twee op elkaar in?). Met andere woorden:  een verbinding leggen tussen wetenschap en praktijk. Daar word ik als vervoersgeograaf en onderzoeker enthousiast van. En daar houd ik mij bij Goudappel Coffeng met veel plezier mee bezig.

In 2017 ben ik aan de Universiteit Utrecht gepromoveerd op de effecten van Verhandelbare Kilometerrechten op individueel autogebruik. Samenwerking met Beijing Jiaotong University leverde een erg interessante vergelijking op van de effecten in Nederland en de Chinese hoofdstad. In het onderzoek combineerde ik inzichten vanuit de economie, psychologie en geografie, waardoor ik gewend ben om interdisciplinair te denken en te werken. Vervolgens heb ik me aan de Universiteit Utrecht een aantal maanden beziggehouden met het meten van fietsbeleving met behulp van Virtual Reality, zowel in Nederland als in Sao Paulo.

Mobiliteitspatronen worden steeds diffuser en complexer. Dat betekent dat het toepassen van state-of-the-art theorieën en het inzetten van de juiste methoden steeds belangrijker wordt om mobiliteit te meten, te begrijpen en te beïnvloeden. Deze uitdagingen omzetten in een effectieve aanpak en tastbare resultaten geven mij veel voldoening.