Niels van Gurp

Al van jongs af aan ben ik met verkeer bezig. Vele tekeningen vol met netwerken van wegen en spoorwegen getuigen daarvan. Niet gek dus, dat ik bij Goudappel Coffeng terecht ben gekomen. Binnen het team Verkeersmanagement en -Prognoses kan ik mijn passie, het optimaliseren van verkeersstromen door slimme algoritmes te bedenken en toe te passen, uitstekend in de praktijk brengen. Ik werk onder meer aan simulatiestudies en programmeer en evalueer verkeerslichtenregelingen voor opdrachtgevers in het hele land.

Ik heb een Bachelor Verkeerskunde (NHTV Breda) en een Master Transport & Planning (TU Delft). Sinds 2018 ben ik werkzaam binnen Goudappel. Eerst als afstudeerder, en vanaf februari 2019 als adviseur Verkeersmanagement. In mijn afstudeeronderzoek heb ik een algoritme geschreven, toegespitst op verkeerslichten, dat een korte termijnplanning van de signaalgroepafhandeling maakt op basis van verwachte voertuigaankomsten. Hoofdzaak binnen dit algoritme is het communiceren van betrouwbare tijd-tot-rood en tijd-tot-groen voorspellingen naar weggebruikers, terwijl de flexibiliteit van de regeling behouden blijft.