Niels Voogt

Verbindend, ondernemend en prestatiegericht; dat kenmerkt mij wel. Ik ben een betrokken parkeeradviseur binnen het team parkeren en locatieontwikkeling. Ik ben veelzijdig en leg van nature linkjes tussen verschillende raakvlakken en kennisvelden. Hierdoor ben ik in staat om gemakkelijk te schakelen tussen verschillende detailniveaus en het leggen van verbanden hiertussen. Met mijn ruime werkervaring en ondernemende karakter ben ik in staat om me nieuwe projecten snel eigen te maken en de grote lijnen te onderscheiden van de details. Ik weet hierdoor in complexe projecten als leider de koers scherp te houden en stakeholders te betrekken.

Ik verken ook graag nieuwe thema’s en expertisegebieden binnen de wereld van de mobiliteit. Zo ben ik binnen Goudappel Coffeng één van de drijvende krachten op het gebied van aanbesteden en contracteren van parkeergerelateerde vraagstukken, fietsparkeren, smart mobility en elektrische laadinfrastructuur. Ik draag deze kennis ook geregeld uit in vakbladen en als spreker op symposia.