Pascale Willems

Ik krijg energie van het analyseren van complexe vraagstukken op het gebied van verkeer, mobiliteit en ruimte. Aan de KU Leuven in België heb ik de masteropleiding Verkeer, Logistiek en ITS gevolgd als aanvulling op een masteropleiding tot ingenieur-architect. Mijn brede kennis en achtergrond op het gebied van verkeerskunde en stedenbouwkunde staat me toe om integraal te kunnen kijken naar een mobiliteitsvraagstuk.

Sinds januari 2016 ben aan de slag bij Goudappel Coffeng als adviseur mobiliteit en ruimte. Ik werk mee aan een diversiteit van projecten op verschillende schaalniveaus: van strategische visies en MIRT-trajecten tot meer kleinschalige verkeersstudies. Dankzij mijn sterke analytische vaardigheden ben ik in staat om complexe inhoud op een heldere en enthousiaste manier over te brengen.