Paul van Beek

Mijn interesse gaat uit naar werken in de mobiliteitssector in de driehoek onderzoek – beleidsvraagstukken – instrumentontwikkeling. Ik heb onderzoeksmethodologie gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Utrecht. Tussen 1983 en 1986 werkte ik bij het Centraal Bureau voor de Statistiek en in de periode 1986-1991 bij het Sociaal en Cultureel Planbureau.

Sinds 1991 werk ik als adviseur onderzoek & ontwikkeling bij Goudappel Coffeng. Mijn kennis en ervaring liggen op het terrein van sociaal-wetenschappelijk onderzoek gericht op verkeer en vervoer, ruimtelijke ordening, milieu en tijdsbesteding. Ik heb aan een scala van studies gewerkt, waarbij onderzoek en beleid steeds een rode draad vormde. Voorbeelden zijn mobiliteitstudies van diverse bevolkingsgroepen, openbaar-vervoerstudies, internationale studies en studies op het gebied van verkeersveiligheid en milieu.

Ook ben ik betrokken bij het Mobiliteitspanel Nederland dat wij samen met het KiM en de Universiteit Twente uitvoeren. Sinds 2013 coördineer ik de Goudappel Beter Benutten activiteiten. Ook ben ik betrokken bij een aantal Beter Benutten projecten en bij de voorbereidingen voor Beter Benutten vervolg. Voorbeelden zijn de Brabant incar projecten, Filejeppen en de voorbereiding van de Stadsregio Arnhem Nijmegen op Beter Benutten vervolg.