Rianne Roeleveld

Mijn interesse ligt op het raakvlak tussen mobiliteit en de inpassing daarvan in de stedelijke omgeving. Verkeer geeft de vrijheid om te gaan en staan waar je wilt, maar heeft een grote impact op de stedelijke omgeving. Het inpassen van nieuwe mobiliteit in bestaand stedelijk gebied wordt geregeld gezien als risico voor de leefbaarheid en veiligheid, maar ik geloof juist dat het kansen biedt.

Ieder vraagstuk is uniek en mijn ambitie ligt bij het afwegen van belangen en het creëren van draagvlak in combinatie met een eindproduct dat voor iedereen begrijpelijk is. Ik hecht waarde aan het werken in een team, met als doel een gedragen resultaat.

Met een bachelor Bouwkunde en een master Transport, Infrastructuur en Logistiek, beide aan de TU Delft, heb ik mij breed ontwikkeld. Tijdens mijn afstudeerscriptie heb ik mij gericht op de veiligheid van de stadstram met betrekking tot voetgangers en fietsers in het vervoersgebied van HTM. Eenduidigheid in de inpassing van de tram in de stedelijke omgeving kan de veiligheid flink vergroten. Een ontwerp van infrastructuur dat de stedelijke omgeving versterkt;  dat is mijn doel.