Rico Andriesse

Als thematrekker en adviseur fietsverkeer houd ik mij bezig met projecten die fietsen in Nederland en daar buiten aantrekkelijker, sneller en veiliger maken. De vormgeving van infrastructuur voor fietsers is mijn specialiteit. In mijn rol als veiligheidsexpert en gecertificeerd verkeersveiligheidsauditor help ik overheden de veiligheid van hun wegennet te verbeteren en plannen op verkeersveiligheid te toetsen.

Ik ben inzetbaar op alle onderdelen van het wegennet: fietsroutes, stedelijke hoofdwegen en grootschalige infrastructuur. Als auditor, adviseur en docent heb ik ook ervaring met verkeersveiligheid op het Rijkswegennet. Ik ben ervan overtuigd dat we met een combinatie van infrastructuur, ruimtelijke ingrepen en slim omgaan met het gedrag van weggebruikers nog veel kunnen winnen in de veiligheid van onze wegen en de aantrekkelijkheid van onze steden.