Rogier Koopal

Infrastructurele projecten, processen of de actualisatie van verkeersmodellen succesvol laten verlopen is ons doel. De interpretatie van wat succesvol is, is voor elke actor verschillend. Het vinden van succes(f)actoren in een project of proces intrigeert me en dat streef ik na.

Al meer dan 9 jaar houd ik me als technisch planoloog bezig met het ontwikkelen en toepassen van verkeersmodellen, voornamelijk in het zuiden van Nederland. Hiermee probeer ik inhoudelijk en procesmatig een belangrijke en toegevoegde bijdrage te leveren aan de verkeersproblematiek in grote en complexe verkeersstudies. In het kader van de Brabant Brede Model Aanpak en de ontwikkelde multimodale verkeersmodellen ben ik aangesteld als regiocoördinator om zowel de horizontale als de verticale afstemming te waarborgen. Behalve het veelvuldig bouwen en toepassen van statische modellen begeleid ik een aantal complexe planstudies, zoals MER DOK Amsterdam (DIVV), MER Flanken Amsterdam (DIVV) en Business Case Sydney Metro (VLC Australia).