Ruben Ratgers

Mobiliteit is een speelveld waarbij de kleinste veranderingen de grootste (verkeers-) effecten teweeg kunnen brengen. Het geeft mij voldoening om die effecten in beeld te brengen en daar vanuit deskundig advies te geven.

Sinds het begin van 2015 ben ik werkzaam bij Goudappel Coffeng. Mijn werk is zeer divers en ben inzetbaar over de gehele breedte van verkeer en openbare ruimte. Mijn interesse ligt bij het vertalen van werkzaamheden, die worden uitgevoerd door deskundige projectmedewerkers en specialisten, in heldere rapportages en beknopte notities.

Ik heb de opleiding verkeerskunde gevolgd aan de NHTV te Breda, tegenwoordig de studie mobiliteit. Tijdens mijn afstuderen bij de Technische Universiteit Eindhoven (stage) heb ik de effecten van parkeermaatregelen op het aantal autokilometers voor recreatieve winkel-verplaatsingen onderzocht aan de hand van verkeersmodellering waarbij specifieke aandacht is besteed aan de modal shift. De verschuiving van het gebruik van een modaliteit voor de vervoerwijze auto, fiets en bus. Een greep uit mijn projecten: - Effectanalyse voorkeursvariant Hooipolder (2015) - Verkeersonderzoek Natuur begraven Nederland (2015) - Vindbaarheidsanalyse Bergen op Zoom (2015) - Infrastructuurontwikkelingsplan Havenschap Moerdijk (2016)