Rutger Klein

Goede mobiliteit is essentieel voor een welvarende en gezonde samenleving. Het realiseren van goede mobiliteit is tevens een grote uitdaging, want onze vervoerssystemen raken vol en uitbreidingen van het vervoersaanbod leiden vaak ook tot een stijgende vervoersvraag.

Ik houd mij graag bezig met dit soort strategische vraagstukken, waarbij ik de kennis gebruik die ik heb opgedaan tijdens mijn opleiding ‘Urban Systems & Science’ aan de TU/Eindhoven. Een belangrijk principe dat ik heb geleerd is dat duurzame mobiliteit begint met duurzame ruimtelijke planning. Hierbij staan het beperken van de vervoersvraag en het stimuleren van efficiëntere vervoerswijzen centraal.

Sinds 1 januari 2019 werk ik als adviseur Mobiliteit en Ruimte op de vestiging Eindhoven. Bij Goudappel Coffeng werk ik aan diverse projecten, van strategische gebiedsvisies tot kleinschalige verkeerskundige opgaven. Bij onze projecten vind ik een goede onderbouwing heel belangrijk en ik pas graag mijn kennis van data-science en verkeersmodellering toe om tot robuuste adviezen te komen.