Sander Schoorlemmer

Verkeersstromen zijn complex en bestaan uit verschillende patronen die weer de optelsom zijn van het individuele reisgedrag van jou en mij. Het is moeilijk om zonder hulpmiddelen inzicht te krijgen in deze patronen. Met verkeersmodellen kan dit wel.

Mijn ambitie is om onze klanten met behulp van het ontwikkelen en vervolgens toepassen van deze verkeersmodellen een gedegen advies te geven. Bijvoorbeeld over het nemen van infrastructurele maatregelen. Dit zijn kostbare keuzes waardoor een goede afweging tussen kosten en baten noodzakelijk is.