Sander Velmers

Mobiliteit staat voor mij synoniem aan de kunst van het verbinden. Stedelijke netwerken, groene structuren, openbare ruimte: in allen zoek ik graag naar de meest optimale verbindingen en vertaal ik dit met veel plezier door in concepten, visies en/of ontwerpen.

Tijdens mijn studies Sociale Geografie & Planologie in Utrecht en Stedenbouw & Ruimtelijke Planning in Antwerpen heb ik het ruimtelijke vakgebied in de volle breedte leren kennen en feitelijk vormde mobiliteit daarin de rode draad. Mijn kennis ligt dan ook op het raakvlak van sociale processen, stedenbouwkundige vraagstukken en mobiliteit als verbindende factor.

Vanuit mijn brede achtergrond probeer ik steeds over de grenzen heen te kijken, zowel figuurlijk als letterlijk. In 2016 heb ik meegewerkt aan een internationaal onderzoeks- en ontwerpproject voor de aanleg van een HOV-verbinding in Nablus, Palestina en in 2017 heb ik drie maanden onderzoek gedaan in Suriname. De onderzoeksresultaten heb ik vervolgens vertaald tot een grondige analyse en visie voor de open(bare) ruimte van het stadje Moengo, waarmee ik in 2018 ‘met onderscheiding’ afgestudeerd ben.
Na enkele maanden werkzaam te zijn geweest bij een landschapsarchitectenbureau ben ik sinds juni 2019 werkzaam als adviseur Mobiliteit & Ruimte op onze vestiging in Eindhoven.