Simon Bleijenberg

Van jongs af aan heb ik al bovengemiddelde interesse in mobiliteit. Het is een sector die altijd relevant is en een grote impact heeft in het dagelijks leven. Tegelijkertijd is het ook een sector waar coördinatie tussen verschillende modaliteiten vaak onderbelicht blijft. Hierdoor liggen er nog veel kansen om ontwikkelingen en beleid efficiënter en integraal neer te zetten. Het feit dat mobiliteit nooit los staat van andere ontwikkelingen maakt het voor mij zo’n interessant thema. Mobiliteit heeft niet alleen een faciliterende rol maar kan tot op zekere hoogte sturend ingezet worden.

Na mijn bachelor Economie & Bedrijfseconomie aan de Erasmus Universiteit ben ik begonnen aan de masteropleiding Spatial, Transport & Environmental Economics aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Voor mijn scriptie heb ik onderzoek gedaan naar de veranderende dynamiek tijdens de spits op de Nederlandse autosnelwegen. Na dit leuke empirische onderzoek wilde ik mij meer bezighouden met vraagstukken die directer praktisch nut en noodzaak hebben. Zo ben ik bij Goudappel Coffeng terecht gekomen.

Sinds november 2018 ben ik werkzaam bij Goudappel Coffeng op de afdeling Parkeren & Locatieontwikkeling in Den Haag. Naast de hoofdthema’s binnen het team hou ik me bezig met logistiek, ruimtelijke economie en nieuwe vormen van (deel)mobiliteit. De Vitaliteitsbenchmark Centrumgebieden die om het jaar wordt uitgebracht is een mooi voorbeeld waar verschillende thema’s bij elkaar komen. De snelle ontwikkelingen binnen deze thema’s en de samenhang van de onderwerpen bij binnenstedelijke inbreidingen maken dit voor mij tot interessante thema’s. Op deze manier blijft het werk afwisselend, uitdagend en leerzaam.