Simon Bleijenberg

Van jongs af aan heb ik al bovengemiddelde interesse in mobiliteit. Het is een sector die altijd relevant is en een grote impact heeft in het dagelijks leven. Tegelijkertijd is het ook een sector waar coördinatie tussen verschillende modaliteiten vaak onderbelicht blijft. Hierdoor liggen er nog veel kansen om ontwikkelingen en beleid efficiënter en integraal neer te zetten. Het feit dat mobiliteit nooit los staat van andere ontwikkelingen maakt het voor mij zo’n interessant thema. Mobiliteit heeft niet alleen een faciliterende rol maar kan tot op zeker hoogte sturend ingezet worden.

Na mijn bachelor Economie & Bedrijfseconomie aan de Erasmus Universiteit ben ik begonnen aan de masteropleiding Spatial, Transport & Environmental Economics aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Voor mijn scriptie heb ik onderzoek gedaan naar de veranderende dynamiek tijdens de spits op de Nederlandse autosnelwegen. Met gedetailleerde data van het Kennisinstituut Mobiliteitsbeleid over de verkeersstromen heb ik gezocht naar een mogelijke verklaring voor de sterke toename van reistijdverlies bij gelijkblijvende autokilometers.

Sinds november 2018 ben ik werkzaam bij Goudappel Coffeng op de afdeling Parkeren & Locatieontwikkeling in Den Haag. Met veel plezier werk ik mee aan een breed scala aan opdrachten, hierbij probeer ik altijd de samenhang tussen verschillende ontwikkelingen in mijn achterhoofd te houden. Op deze manier blijft het werk afwisselend en uitdagend en leer ik elke dag veel bij!