Ties Brands

Ik geloof in het openbaar vervoersysteem als ontspannen vervoermiddel, dat mobiliteit aan reizigers biedt voor allerlei ontplooiingsmogelijkheden in de maatschappij. Zeker als er wordt gecombineerd met de mogelijkheden van de fiets. Dit positieve effect gaat niet ten koste van ruimtelijke kwaliteit in binnensteden, luchtkwaliteit of klimaat en reistijd kan nuttig worden gebruikt. Daarom zet ik mezelf graag in voor berekeningen aan en analyses van dit vaak complexe systeem, om het openbaar vervoer nog beter te maken.

Na mijn bachelor civiele techniek aan de Universiteit Twente in Enschede heb ik tevens aan deze universiteit de studie civil engineering and management en applied mathematics afgerond. Ik heb toen een degelijke verkeerskundige basis opgedaan, zowel technisch als in een maatschappelijke context, aangevuld met theorie over optimalisatietechnieken en modelvorming.

Ik ben sinds 2008 werkzaam bij Goudappel Coffeng als adviseur openbaar vervoer. Ik houd me bezig met het raakvlak tussen openbaar vervoer en modelberekeningen en data-analyse. Ik ben betrokken bij vervoerwaardeberekeningen, kosten-batenanalyses, strategische netwerkstudies en de ontwikkeling van het openbaar vervoer binnen verkeersmodellen. Van 2010 tot 2015 heb ik naast mijn werk bij Goudappel Coffeng een promotieonderzoek afgerond aan de Universiteit Twente naar multimodale netwerkoptimalisatie met meerdere doelfuncties. Sinds 2017 werk ik parttime bij de TU Delft, waar ik een postdoc onderzoek uitvoer naar de impact van de in 2018 geopende Noord/Zuid metrolijn in Amsterdam.