Tim van Huffelen

Als ervaren ruimtelijke economisch adviseur ben ik altijd op zoek naar oplossingen op maat met het liefst een onderzoeksmatige onderbouwing. Of het nu gaat om provinciaal detailhandelsbeleid, een gemeentelijke parkeeroplossing of een landelijke benchmark van centrumgebieden. Deze passie vervul ik vooral graag vanuit mijn gecombineerde kennis, gericht op economie, detailhandel, mobiliteit, parkeren en onderzoek. Vaak als projectmanager in complexe projecten.

Na mijn twee afgeronde master studies Economie & Geografie en Leisure Studies werk ik sinds 2007 bij Goudappel Coffeng. Ik verdeel mijn werkzaamheden vooral binnen de teams Parkeren & Locatieontwikkeling en Onderzoek. In de rol van ruimtelijk-economisch expert of als projectmanager om in het gehele proces tot een gedegen advies te komen. De laatste jaren ben ik bovendien gedetacheerd geweest bij provincies Noord-Holland en Zuid-Holland en de gemeente Amsterdam om ook vanuit de beleidskant zelf werkzaam te zijn.

Ik ben projectleider voor diverse opdrachten voor bedrijven, ontwikkelaars, gemeenten en provincies. Ik richt me hierbij voornamelijk op economisch beleid, haalbaarheids- en effectanalyses van (retail)ontwikkelingen, consumentenbelevingsonderzoek, parkeerstudies en juridische toetsen van onder meer de Ladder voor Duurzame Verstedelijking. Ik probeer altijd verbindend te zijn binnen projecten om een zo breed mogelijk belang te dienen. Tevens was ik de initiator van de Vitaliteitsbenchmark Centrumgebieden en projectleider van het Koopstromenonderzoek Randstad.

De leukste projecten bevinden zich op het raakvlak van economie en mobiliteit met een onderzoekscomponent. Hoe richt je een winkelgebied in met het oog op bereikbaarheid en parkeren? Relevante opdrachten in dit kader zijn: onderzoeken naar economische effecten van verkeersmaatregelen, koopstromenonderzoek, integrale visies op een winkelgebied, effecten van parkeerbeleid op omzet en logistieke studies. Maar ook beleidsevaluaties gericht op retail en parkeren en het opstellen van nieuwe visies doe ik regelmatig.