Tineke Mateboer

Over elke vierkante meter in Nederland is nagedacht. Misschien is dit nodig als je samen met zoveel miljoenen mensen leeft in een relatief klein gebied. Het is niet eenvoudig, maar wel een leuke uitdaging om alle belangen samen te laten komen tot een leefbare en prettige omgeving. Mijn doel in mijn werk is altijd het verbeteren van die ruimtelijke kwaliteit. Het perspectief van de gebruiker vind ik daarbij heel belangrijk. Mijn masterthesis ging dan ook over het gebruik van digitale tools om inwoners te betrekken bij ruimtelijke planvorming.

Ik ben opgeleid tot planoloog aan de Universiteit Utrecht: een opleiding waar veel facetten van de ruimtelijke ordening aan bod komen, waaronder mobiliteit. Bij Goudappel Coffeng werk ik daarom aan een breed scala van projecten, waarbij ik nooit het integrale karakter uit het oog verlies. Zo heb ik meegewerkt aan de verkeerskundige uitwerking van centrumvisie Capelle aan den IJssel, het Regionale Verkeers- en Vervoersplan Midden-Holland en het Mobiliteitsplan Utrecht.

Maar daarnaast doe ik ook projecten rond gedrag, zoals bijvoorbeeld een onderzoek naar verkeersveiligheidscultuur bij werkgevers in Oost-Nederland. Ik ben vaardig in het snel aanbrengen van structuur en ben tekstueel sterk. Daarnaast vind ik het een leuke uitdaging om alle benodigde kennis binnen Goudappel samen te brengen en op een goede manier in te zetten bij elk project dat ik doe: ik weet dan bij wie ik moet zijn.