Tjitte Prins

Bij een project vind ik een goede analyse van de situatie belangrijk. Vaak is dat het halve werk. Getallen (prognoses) die wij vaak maken, wil ik vertalen naar begrijpelijke proporties. Vervolgens werk ik, in samenspraak met de opdrachtgever, aan bruikbare adviezen.

Sinds 1 augustus 1997 werk ik bij Goudappel Coffeng als adviseur mobiliteit & ruimte op de vestiging Den Haag. Ik studeerde verkeersplanologie aan de Verkeersacademie Tilburg en sociale geografie aan de Rijksuniversiteit Utrecht en ben werkzaam geweest bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (DGV) en bij het adviesbureau AGV. Ik heb veel ervaring met tracé- en MER-procedures, zowel in opdracht van Rijkswaterstaat als de provincie Zuid-Holland.

Op gemeentelijk en regionaal niveau heb ik gewerkt op het snijvlak van verkeerskundige inhoud en politiek/bestuur. Naast het opstellen van rapportages over de (verkeers)effecten, wordt ik incidenteel uit uitgenodigd deze te beoordelen als lid van de commissie MER of bij second opinions. Daarnaast heb ik veel projecten gedaan op het snijvlak van ruimte en verkeer, zoals de invulling van verkeersaspecten bij locatieontwikkeling.