Tom Hartog

Nederland is de afgelopen decennia steeds drukker geworden en het huidige vervoerssysteem staat ook onder druk. Vragen of auto’s nog de toekomst zijn en hoe we steden met verschillende belangen en beperkte ruimte toekomstvast ontwikkelen intrigeren mij. Hierbij zijn klimaat en duurzaamheid terecht ook een steeds belangrijker thema.

Aan de Hogeschool van Amsterdam heb ik de opleiding Built Environment met de richting mobiliteit gevolgd. Hier ben ik breed opgeleid met invloeden van bouwkunde, civiele techniek en projectmanagement. Lang hoefde ik niet na te denken over mijn specialisatiekeuze. Mobiliteit spreekt me aan door de diversiteit van het vak, van psychologie tot railtechniek, mobiliteit heeft het. Ik ben afgestudeerd op het onderwerp duurzame ruimtelijke ontwikkeling met behoud van mobiliteit. Hierbij heb ik de focus gelegd op het verantwoord verminderen van het autogebruik in nieuwbouwwijken.

In 2017 ben ik voor het eerst als stagiair bij Goudappel in dienst getreden en sinds juli 2019 ben ik in dienst als adviseur Mobiliteit en Ruimte. Ik ben een breed inzetbare verkeerskundige en houd me dan ook bezig met uiteenlopende, maar vooral stedelijke projecten.