Tony Maas

Modellen maken die verder gaan dan ‘een’ benadering van de werkelijkheid, maar de werkelijkheid evenaren. Met dat streven probeer ik, dag in, dag uit, aan elk project te werken: door nauwkeurig te zijn en het model te toetsen op kwaliteit. Modelinnovatie is een continu proces en zal ons in staat stellen opdrachtgevers in steeds meer detail te woord te staan.

Ik heb Urban Planning & Design Systems gestudeerd aan de Technische Universiteit Eindhoven. Daarna heb ik om me verder te specialiseren nog vakken gevolgd aan de Universiteit Hasselt (BE).

Sinds eind 2015 ben ik actief als adviseur Verkeersprognoses bij Goudappel Coffeng. Een succesvol afstudeeronderzoek naar het gebruiken van een activity based supernetwerk model voor het doorrekenen van de Eindhovense structuurvisie, heeft geleid tot een samenwerking met veel potentie. Naast het werken aan actualisatie- en variantenopdrachten, richt ik mijn aandacht op modelinnovatie, met het doel te werken aan een steeds realistischer beeld van de werkelijkheid.