Hoofd Kwaliteit

“Zeggen wat je gaat doen en doen wat je hebt gezegd” is volgens mij de kern van samenwerken. Of het nu gaat om een simpele afspraak met een collega of over een megadeal tussen multinationals, dat maakt eigenlijk niet uit.

Na mijn studie aan de Verkeersacademie (nu NHTV) heb ik vanaf 1979 als verkeersadviseur bij Goudappel Coffeng gezien hoe bij een sterk groeiende organisatie op enig moment de behoefte ontstaat om de vele afspraken te standaardiseren en te structureren. Daarmee was de interesse voor kwaliteitszorg – en alles wat daarmee samenhangt – geboren.

Kwaliteitszorg volgens ISO9001 gaat in mijn beleving vooral over het gecontroleerd en naar tevredenheid van de opdrachtgever beantwoorden van zijn vraag. Dat proces eindigt overigens niet bij het doen wat je hebt gezegd, maar wordt vervolgd door samen met betrokkenen terug te kijken op wat er goed is gegaan en wat (de volgende keer) beter kan. Ofwel: leren en verbeteren!

Door bedrijfsactiviteiten te vertalen in (samenhangende) processen, komen ook de informatiestromen en workflows in beeld die voor een belangrijk deel kunnen worden gefaciliteerd met geautomatiseerde informatievoorziening.

De afgelopen jaren heb ik me vooral gericht op de kwaliteitszorg (ISO9001) en de daarmee samenhangende informatievoorziening bij de verschillende onderdelen van de Goudappel Groep. In het verlengde daarvan ben ik ook betrokken bij de certificering de van de Goudappel Groep voor ISO27001 (Informatiebeveiliging), ISO20252 (Marktonderzoek) en de CO2-Prestatieladder.