3e landelijke Summit 2018 "Mobiliteit, Veiligheid en Slimme Centrales als een service"

Op vrijdag 2 november 2018 van 09.30 tot 15.30 uur organiseren 14 private partijen, waaronder Goudappel Coffeng en DAT.Mobility, en 6 decentrale overheden een derde landelijke bijeenkomst over de diensten die zij de afgelopen twee jaar in het landelijk programma iCentrale gezamenlijk hebben ontwikkeld en beproefd voor “Mobiliteit, Veiligheid en Slimme Centrales als een Service”.

De nu voor alle stads- en wegbeheerders beschikbare diensten zijn slimme en gestandaardiseerde oplossingen voor efficiënt en effectief stads- en wegbeheerder. De basis van de diensten is ‘multi-domein trigger based bedienen’, waardoor meerdere domeinen slim kunnen worden gecombineerd en geïntegreerd. Dit geldt voor het bedienen van bruggen en sluizen, het bewaken en bedienen van tunnels en het uitvoeren van verkeersmanagement, stadsbeheer en -toegang, crowd management en parkeerbeheer. Door landelijke standaardisatie in 10 CROW-standaarden *) kunnen de oplossingen slim worden gecombineerd voor meerdere decentrale overheden.

Gemeenten en provincies die zelf geen bediencentrale hebben en deze ook niet zelf willen, kunnen volledig worden ontzorgd door bijvoorbeeld een landelijke dienst als ‘verkeersmanagement as a service’. Op basis van eigen (verkeers)situatie, (beleids)doelen en (uitvoerings)kaders worden vooraf netwerkprestaties overeengekomen voor dienstverlening op abonnementsbasis. Vergelijkbare landelijke diensten zijn beschikbaar voor de andere domeinen, zoals het op afstand bedienen van bruggen en sluizen.

De mogelijke baten stads- en wegbeheerders zijn opzienbarend: de netwerkprestaties kunnen in drukke stedelijke gebieden verbeteren tot 5-15% en de structurele publieke exploitatiekosten van centrale bediening in Nederland kunnen worden gereduceerd tot 20-40%.

2

nov 2018

2 november 2018

09:00-17:00

Congrescentrum Van der Valk Sassenheim - Leiden