Inzicht in de potentie van MaaS op iedere plek in Nederland

Inzicht in de potentie van MaaS op iedere plek in Nederland
LUUK BREDERODE
Consultant DAT Mobility

DI 12:00 - 12:25  Van Beuningen Zaal

Wie gaan gebruik maken van MaaS-diensten? En wat zijn de gevolgen daarvan voor onder meer bereikbaarheid? Om deze vragen voor MaaS-aanbieders en overheden te kunnen beantwoorden, ontwikkelden DAT.Mobility en Goudappel Coffeng de MaaS-potentiescan. Die brengt het verwachte abonnementsbezit en reisgedrag van een MaaS-dienst in beeld.

Spreker