Nationaal verkeerskundecongres - deel 1

Op 29 oktober 2020 staat het eerste deel van de 2020-editie van het Nationaal Verkeerskundecongres gepland. Niet fysiek zoals gebruikelijk, maar opgesplitst in vier delen waarvan de eerste twee delen online. En als het weer mogelijk is, in het voorjaar van 2021 een fysieke bijeenkomst.

Rico Andriesse en Hans Godefrooij (DTV Consultants) geven online een presentatie over 'Het Nieuwe 30: welke wegkenmerken bepalen rijsnelheid en ongevallen?'
Stel dat we meer wegen 30 km/h zouden willen maken; in ieder geval de wegen die (ook) een verblijfsfunctie hebben of waar onvoldoende ruimte is voor gescheiden fietsvoorzieningen? Hoe doe je dat dan? Wat werkt, wat niet? Met deze onderzoeksvraag zijn we, in samenwerking met 16 gemeenten aan de slag gegaan. Het eerste deel van het onderzoek, de data-analyse, geeft (deels) antwoord op de vraag welke wegkenmerken samenhangen met een hogere of lagere snelheid van het gemotoriseerd verkeer en bij welke wegkenmerken meer of minder ongevallen plaatsvinden. Tijdens deze sessie presenteren we de uitkomsten en bepreken we de openstaande vraagpunten.

29 oktober  14.00-17.00     Deel 1 – online congres
4 februari  14.00-17.00     Deel 2 – online congres
20 mei   als ’t weer mag   Deel 3 – projecten Noord Holland + netwerkborrel
Zomer 2021    Deel 4 als afsluiting een digitaal magazine met:
   
  • Artikelen over Noord-Holland
  • Verslag van deel 1
  • Verslag van deel 2
  • Verslag van deel 3
  • Vooruitblik naar NVC2021

29

okt 2020

29 oktober 2020

14:00-17:00

Online

Spreker