Grip op veranderingen in mobiliteit

De Coronacrisis heeft duidelijk gemaakt wat mobiliteit voor ons betekent en wat de impact is als we hierin worden beperkt. Voor de crisis was al een kentering zichtbaar in de invulling van onze mobiliteit. Deelmobiliteit, MaaS, zelfrijdende voertuigen en elektrificatie van het wagenpark zijn enkele veelgehoorde onderdelen van een transitie, waar we middenin zitten. 

Om de achterliggende effecten hiervan (voor nu, op de korte en op de lange termijn) als professional in dit vakgebied goed te duiden zijn mobiliteitsdata en inzicht noodzakelijk voor weloverwogen keuzes en adviezen. Dit vereist een enorme transitie in de wijze waarop wij nu met data en modellen werken. DAT.Mobility en Goudappel Coffeng werken samen in een omvangrijk innovatieprogramma waarin wij werken aan het beantwoorden van de beleidsvragen van morgen, gebaseerd op data-gedreven modeltoepassingen.

meer informatie

24

sep 2020

24 september 2020

14:00-15:00

Online webinar

Spreker