Agendeer

Agendeer: zorg voor een gezamenlijke visie

De snelle fietsroutes mogen zich op een behoorlijke aandacht verheugen. Eerst eens een blik op het speelveld. Waar komt de aandacht voor snelle fietsroutes vandaan? We zien een aantal oorzaken:

  • Waar stedelijke fietsvoorzieningen lastig inpasbaar en uitvoerbaar zijn, kunnen de routes tussen de steden relatief eenvoudig worden gerealiseerd;
  • De opkomst van de E-bike maakt fietsen over langere afstanden (in ieder geval ook beleidsmatig) interessant;
  • De snelle fietsroutes begeven zich op een markt met veel autoknelpunten en dus veel beleidsmatige aandacht en budget;
  • Snelle fietsroutes vallen vaak onder regionale en provinciale overheden die zich daarmee op fietsgebied kunnen profileren. In sommige gevallen (Vlaanderen bijvoorbeeld) is het zelfs een van de weinige beleidsterreinen waar de regio echt zeggenschap over heeft. In Nederland valt het op dat het vooral de regio’s en minder de provincies zijn die als eerste met de snelfietsroutes aan de slag gingen.

Maar maakt dat het ook verstandig om juist in de regionale routes te investeren of moet de stad nog steeds prioriteit krijgen? Dat is meestal de vraag helemaal niet. Het is niet de vraag of er geld moet worden ingezet voor stedelijke fietsknelpunten of in snelle regionale routes, maar of er geld is voor regionale routes of helemaal geen fietsgeld (maar wel geld voor auto- of OV-projecten). Dan is investeren in snelle fietsroutes al snel een verstandige keuze.

Dit betekent dat er in elk geval op dit moment veel aandacht en geld is voor snelle fietsroutes in de regio en dat er dus veel werk te doen is om deze projecten van de grond te krijgen, van een goede kwaliteit te voorzien en te zorgen voor draagvlak bij de politiek, belangengroepen en omwonenden. Dat vergt aandacht en doorzettingsvermogen en het kunnen schaken op meerdere borden. Het is zaak het enthousiasme over te brengen op andere potentiële partners bij de realisatie van de snelle fietsroutes, ambtelijke diensten, bestuur, omliggende gemeenten, subsidieverstrekkers. Hoe goed het plan ook is, alleen krijg je het niet voor elkaar.

Terug naar Fietsfeuilleton.