Anticipeer: benut kansen en ontwikkelingen die zich voordoen

Opvallend aan de succesvolle snelle fietsroutes die tot nu toe zijn gerealiseerd of gepland staan, is de pragmatische insteek bij deze planning, prioritering en zelf tracering. Waar zich kansen voordoen om een kansrijke route op te waarderen tot een snelle fietsroute, wordt deze vaak ad hoc, opgepakt. Zo biedt de recreatieve waarde van de plofsluis bij Nieuwegein aanleiding om via dat tracé een brug over het Amsterdam-Rijnkanaal te realiseren. De realisatie van een waterberging annex natuurgebied langs de F35 biedt kansen voor de ruimtelijke kwaliteit van deze fietsroute, maar uitstel van een geplande nieuwbouwwijk langs de noordtak naar Vriezenveen is net zo gemakkelijk aanleiding voor een andere prioritering op dat gedeelte. Speel in op ruimtelijke en/ of infrastructurele ontwikkelingen, beheer en onderhoudplanningen, evenementen en op energieke koplopers. Dit kunnen inwoners zijn, werkgevers of scholen. Ook op meer abstracte doelstellingen heeft de fiets steeds meer een overtuigende meerwaarde. Denk aan aantrekkelijke en leefbare stad, gezondheid inwoners en duurzaamheidsdoelstellingen.

Vaak is het onmogelijk om een route in één keer aan te leggen en ook niet perse nodig. Gebruik de diverse aanleidingen om ook de fasering aan op te hangen. Knip het tracé dan in logische delen op.

De budgetten voor snelle fietsroutes komen ook zelden uit een potje. Beperk je dus ook niet tot een doelgroep, maar bekijk breed de mogelijkheden. Verschillende schaalniveaus, verschillende beleidsterreinen.

Focus je niet op één doelgroep
De snelfietsroutes uit Fietsfilevrij mogen dan primair zijn ingestoken om fileverkeer (auto’s dus) een alternatief te bieden, het is onverstandig om je bij de realisatie van een snelle fietsroute alleen op de doelgroep van het woon-werkverkeer te richten. Een route die verschillende doelgroepen bedient levert veel meer op: meer gebruikers, meer gebruik op verschillende momenten van de week. Waarom zouden scholieren niet snel en veilig van een snelfietsroute gebruik kunnen maken? Een snelle fietsroute die vanaf de voorsteden naar het centrum loopt, is uitstekend geschikt om vanuit de stad recreatief naar buiten te fietsen, zegt ook Metropoolregio Amsterdam in ‘het metropolitane landschap’. En neem het stadion van FC Twente tussen Enschede en Hengelo: dankzij de F35 is Grolsch Veste vanuit beide steden uitstekend per fiets te bereiken.

Hoofdles: Snelle fietsroutes zijn voor veel gebruikers interessant. Focus je niet op één doelgroep.

Terug naar Fietsfeuilleton.