Creëer

Creëer: Maak er iets moois van,
sneller en mooier, met en voor de omgeving

Een Snelle Fietsroute is, als het goed is, meer dan een snelle fietsroute. Een samenhangend pakket zorgt ervoor dat de route als geheel herkenbaar voor fietsers en voor anderen. Een aantrekkelijk ruimtelijk ontwerp zorgt ervoor dat de route ook aantrekkelijk is om op te fietsen en goed kan worde ingepast in de omgeving. Het vormt een verbinding in verschillende omgevingen.

Als regionale hoofdader voor de fiets is het aan te raden om op alle schaalniveaus te investeren in kwaliteit. Ook voor een snelle fietsroute komt het aan op de details: 

  • Geen paaltjes, boogstralen, putten en riolering, rabatstrook, verlichting, onderhoud en beheer
  • Ook op het laagste schaalniveau moet het kloppen
  • Denk vanuit de gebruiker

Hoofdles: ‘The devil is in the details’, as always

Leg waar mogelijk een verbinding met karakteristieken van de regio. Bijvoorbeeld in Eindhoven, net buiten Nuenen, ligt een uniek fietspad geïnspireerd op The Starry Night van Vincent Van Gogh en ontworpen door Designer Kunstenaar Daan Roosegaarde. Andere, snellere fietsroutes in Brabant krijgen ook een eigen identiteit.

 

Kader breed, breder , breedst

De snelle fietsroutes vragen om een breed profiel:

  • Smalle fietspaden blijken veel onveiliger dan brede. Botsingen tussen fietsers komen veel vaker voor dan uit de officiële ongevalsstatistieken blijkt [bron: VeiligheidNL]
  • De snelheidsverschillen op snelle fietsroutes maken veilig inhalen noodzakelijk en zorgen ervoor dat er voldoende ruimte moet zijn om botsingen met tegenliggers te voorkomen.
  • Juist op snelle, regionale routes is het denkbaar dat er in de toekomst andersoortige, bredere voertuigen zullen rijden.

In Inspiratieboek Snelle fietsroutes is een ideaalprofiel opgenomen met 2x3 meter verharding en obstakelvrije zij- en middenberm. Dit voldoet aan alle huidige en hopelijk aan de toekomstige wensen. Zonder middenberm wordt het profiel flexibeler bruikbaar en meteen veel smaller. Het standaard profiel is 4 meter met overrijbare kantopsluiting.

Op langere afstanden tussen kernen, ligt de kracht van de snelle fietsroute wellicht niet zozeer in veel breedte, omdat de fietsintensiteiten lager zullen zijn, maar wel in continuïteit en de haalbaarheid van hoge snelheden. Daar kan met een beperktere breedte worden volstaan, zonder dat tekort wordt gegaan aan het kwaliteitsniveau van de snelle fietsroute.

Terug naar Fietsfeuilleton.