DE GROENE STAD: samenwerken aan een aantrekkelijke en klimaatbestendige openbare ruimte

Donderdagmiddag 14 november organiseren we de zesde Eye-bijeenkomst 'DE GROENE STAD - Samenwerken aan een aantrekkelijke en klimaatbestendige openbare ruimte’.

Net als vorig jaar hebben we het Eye in Amsterdam daarvoor afgehuurd voor extra inspiratie. U bent van harte uitgenodigd.

Ons klimaat verandert. We krijgen steeds meer te maken met wateroverlast, verdroging en hittestress. We bespreken deze middag de effecten van klimaattransitie en de mogelijkheden om meer ruimte voor water en groen te creëren in de stad. Ook behandelen we de noodzaak van de mobiliteitstransitie en de effecten hiervan op de openbare ruimte. Dit alles vormt een enorme uitdaging voor onze steden en dorpen. We willen deze middag dit thema verder verdiepen aan de hand van een aantal korte en inspirerende presentaties over de laatste trends en ontwikkelingen.

  • Robbert Snep (Senior onderzoeker Groene Steden, Wageningen Universiteit en Research) bespreekt het hoe en waarom van groene verstedelijking.
  • Peter Vermeulen (Architect STRAMIEN, Antwerpen) vertelt hoe de transformatie van de Ring van Antwerpen verandert in een stedelijk groenproject.
  • Marco Aarsen (Landschapsarchitect en adviseur Goudappel Coffeng) laat zien dat de ontwerper van de stad van morgen een mix is van verkeer, stedenbouw en landschap.
  • Tot slot zal Erik van Hal (Verkeersplanoloog, gemeente Eindhoven) toelichten hoe Eindhoven, als groene stad in beweging, werkt aan de integrale opgaven van verstedelijking, mobiliteit en klimaat.

In het tweede deel van ons middagprogramma gaan we aan de slag met een aantal workshops van gemeenten om hun steden leefbaarder, aantrekkelijker en klimaatbestendiger te maken.

Bekijk hier het resultaat van de Eye-bijeenkomst van vorig jaar met onder andere een beeldende publicatie met informatie over de sprekers en workshops van 2018.

Het programma staat nog eens hieronder.



Het aantal plekken is beperkt.

Wij kijken uit naar een inspirerende bijeenkomst!

Aanmeldformulier DE GROENE STAD

Nadat u het formulier hebt ingevuld en verzonden (via de knop hieronder) krijgt u hier geen terugmelding van. U bent automatisch geregistreerd voor dit evenement. Als er meer belangstellenden zijn dan plaatsen nemen we contact met u op.