iVRI's: Het Gouden Regelen

iVRI: combinatie van techniek en verkeerskunde

Talking Traffic. Deze term duikt op veel plaatsen op. Wat betekent dit nu in de praktijk? Voor Goudappel Coffeng betekent het vooral: het toepassen van verkeerskundige kennis en het inzetten van intelligente verkeersregeltechnologie. Zo kun je via een slimme wijze van lokale verkeersafwikkeling de openbare weg optimaal gebruiken. Weggebruikers raken meer en meer ‘connected’ met bestaande en nieuwe verkeerssystemen.

Connected Intelligente Transport Systemen (C-ITS) is een speerpunt binnen het Nederlandse Talking Traffic programma. Slimmere verkeersregelinstallaties die meer informatie gebruiken en onderling samenwerken, zorgen voor een versnelling op het gebied van innovatie van verkeersregelingen. Wij combineren onze kennis van verkeersafwikkeling, verkeersveiligheid en verkeersregelingen en bieden meerwaarde met Het Gouden Regelen. Wij weten hoe de netwerken functioneren, kennen de verschillende modaliteiten en weten hoe we ‘nieuwe’ data in VRI’s kunnen gebruiken. Hiermee kunnen weggebruikers veiliger, sneller en dus ook duurzamer van A naar B reizen.

Wij maakten er bijgaande folder over.