Nieuwe mobiliteit is een gezamenlijke opgave

Ons doel is om overheden, bedrijven en experts in de wereld van mobiliteit te helpen om na te denken over hoe nieuwe mobiliteit er uit kan zien en wat dat specifiek kan betekenen voor uw gebied en uw opgaven. We zien dit als een gezamenlijke opgave. De veranderingen gaan zo snel dat het belangrijk is om met elkaar het gesprek aan te gaan, te experimenteren en te analyseren. Op die manier ontstaat er een scherper beeld van de kansen en bedreigingen. In deze brochure schetsen wij onze kijk op de ontwikkelingen die plaats vinden en de visie die wij daarop hebben. We zijn nét zo benieuwd naar uw visie.

Wat komt er op ons af?
Wij zien vijf belangrijke ontwikkelingen op ons af komen: Automatisch, Verbonden, Elektrisch,
Gedeeld en Nieuw. Deze ontwikkelingen staan niet op zich, maar grijpen ook weer in
elkaar. Een zelfrijdende auto is verbonden met zijn omgeving, is bijvoorbeeld elektrisch aangedreven
en kan gemakkelijker gedeeld worden. Data over hoe we ons verplaatsen en waar we
ons bevinden is voor al deze ontwikkelingen een belangrijke grondstof. Welke nieuwe
beleidsopgaven en dilemma’s roepen deze vragen bij u op?

De vijf ontwikkelingen die op ons afkomen (en voorbeelden van bijbehorende nieuwe opgaven): 


AUTOMATISCH

Sorteer ik nu al voor op de zelfrijdende auto met mijn investeringen in de infrastructuur of
wacht ik nog even af? 

Zelfrijdend openbaar vervoer heeft positieve effecten op de exploitatie en capaciteit, maar wat is een goed moment om hierin te investeren en hoe ga ik om met het bestaande personeel?

 
VERBONDEN

Als verkeersmanagementmaatregelen steeds meer een-op-een in de auto worden aangeboden door marktpartijen, wat zijn dan nog de sturingsmogelijkheden voor de wegbeheerder? Hoe zorgen we voor een balans tussen individuele behoeften en publieke belangen?

Gaan we de mogelijkheden die ‘connected mobility’ biedt om nog meer te differentiëren naar prioriteit benutten voor bepaald vervoer, afhankelijk van de tijd en plaats? Of zijn we hier terughoudend in?

 
ELEKTRISCH

Vergroot de gemeente het aantal exclusief voor elektrische auto’s beschikbare parkeervoorzieningen met oplaadinfrastructuur of doet de gemeente dat niet, met het risico dat er minder schone en zuinige voertuigen gebruikmaken van mijn infrastructuur of wegennet of mobiliteitssysteem

Hoe voor te sorteren op nieuwe vormen van laden? Nu al volop laadpalen aanschaffen?
Of afwachten om te zien wat de ontwikkeling op het gebied van inductie en onderweg laden
zijn?

 
GEDEELD

Hoe zorgen we ervoor dat private aanbieders van MaaS-concepten een bijdrage leveren aan maatschappelijke doelen, zoals betere bereikbaarheid van het landelijk gebied of
minder ruimtebeslag voor parkeren?

Hoe zorgen we ervoor dat het speelveld voor MaaS-aanbieders toegankelijk is voor
verschillende mobiliteitsaanbieders? Hoe zorgen we voor een goede balans tussen
beschikbaarheid van data en privacy van gebruiker?

 
NIEUW

Welke eisen stellen nieuwe vervoermiddelen aan de infrastructuur? Welk
vervoermiddel wil ik graag een plek geven en
welke niet?

Hoe gaan logistieke stromen veranderen en wat betekent dit voor bevoorrading, zoals
bijvoorbeeld het stimuleren van samen laden en samen lossen?