Gebiedsontwikkeling

Hoe kan de landelijke woningbouwopgave van 900.000 nieuwe woningen het beste worden ingevuld vanuit mobiliteit? Die vraag van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben we de afgelopen tijd beantwoord.

Woningbouw als katalysator voor de mobiliteitstransitie

Belangrijk antwoord op die vraag is het idee om de verstedelijkingsopgave niet alleen op te pakken als woningbouwopgave met verkeersontsluiting maar als een kans om Nederland als geheel beter, mooier en duurzamer te maken. Woningbouw wordt daarmee een katalysator om de grotere mobiliteitstransitie te versnellen en leidt zo tot meer ruimte voor groen en ontmoeten. 

5 duurzame mobiliteitsprincipes voor verstedelijking

We formuleerden vijf duurzame mobiliteitsprincipes voor verstedelijking:

 1. Kies voor inbreiding en functiemenging
  Doe dit vooral in bestaand stedelijk gebied met bestaande goede voorzieningen (15 minuten wandel- en fietsstad) om auto-afhankelijkheid te voorkomen.
   
 2. Maak fietsers en vooral wandelaars de hoofdgebruikers in stadswijken
  Hou rekening met de menselijke maat bij de inrichting van openbare ruimte en zorg voor topkwaliteit op het laagste schaalniveau van de directe leefomgeving van mensen.
   
 3. Focus op vraagbeïnvloeding
  Gebruik bijvoorbeeld parkeerbeleid als sturingsinstrument. Koppel autoparkeren en wonen los, niet iedere woning hoeft een eigen parkeerplek (mits de alternatieven op orde zijn).
   
 4. Gebruik woningbouw om missing links in mobiliteitsnetwerken op te lossen
  Maak nieuwe wijken onderdeel van regionale fietsroutes en gebruik Het Nieuwe 30 als standaard om te zorgen voor synergie tussen infrastructuur en verstedelijking.
   
 5. Zet bij dit alles in op mobiliteitshubs
  Hier parkeren mensen, vinden ze deelmobiliteit en gebruiken ze communityfuncties. De reis van de toekomst is namelijk een ketenreis, met verschillende vervoerwijzen. 

Bekijk hier het hele onderzoek (pdf-document)

mobiliteit verstedelijking woningbouw