Aan de slag met 30 km/u en openbaar vervoer

Achtergrond

30 km en OV

Door forse ambities op het gebied van verkeersveiligheid, leefbaarheid en duurzaamheid kiezen steeds meer gemeenten voor de invoering van 30 km/uur binnen de bebouwde kom. Dat zorgt echter voor een spanningsveld met openbaar vervoer, dat gebaat is bij een goede doorstroming.

Juiste handvatten

Om u de juiste handvatten en denkrichtingen te bieden bij de ruimtelijke uitwerking van deze puzzel, ontwikkelden we de brochure ‘Het nieuwe 30 en OV – aan de slag met 30 km/u en OV’. De brochure bestaat uit drie delen:

  1. Wat betekent 30 km/u voor OV? En hoe meet u de impact?
  2. Hoe versterken we positieve effecten en verzachten we negatieve effecten?
  3. Suggesties voor de ruimtelijke impact van GOW-30 in combinatie met exploitatie van OV

Bekijk de brochure hier

Webinar 30 km/u en OV

Op 12 april 2022 hielden we een webinar over dit onderwerp. Hierin lichtten we samen met de gemeente Rotterdam en de gemeente Nieuwegein toe hoe u in de praktijk aan de slag kan gaan met 30 km/u en wat dat betekent voor het openbaar vervoer. 

Kijk het webinar hieronder terug

Vragen en/of opmerkingen over 30 km/u en OV?

Iedere situatie is uniek. We denken graag met u mee.

Neem contact op