Koopstromenonderzoek Oost-Nederland 2023 van start

Nieuws

12 september 2023

koopstromen

Gemeenten en de provincie zetten zich samen met winkeliers in voor aantrekkelijke binnensteden, dorpscentra en een compleet winkelaanbod. Om dit zo goed mogelijk te doen, is periodiek onderzoek naar koopgedrag van groot belang. Daarom is deze week het Koopstromenonderzoek Oost-Nederland 2023 gestart.

Onderzoek naar koopgedrag in de provincies Drenthe, Flevoland, Gelderland en Overijssel

Het Koopstromenonderzoek brengt in beeld waar inwoners boodschappen doen, winkelen en doelgerichte aankopen doen en hoe tevreden ze zijn over de verschillende winkelgebieden. Deze informatie brengt het functioneren, de bereikbaarheid en de aantrekkelijkheid van winkelgebieden in beeld en helpt daarmee gemeenten en de provincie bij het versterken en verbeteren van winkelvoorzieningen.

I&O Research voert het onderzoek uit, mede op verzoek van de vier provincies. Samen met BRO ondersteunt Goudappel bij het onderzoek, dat in 2019 voor het laatst werd uitgevoerd in Oost-Nederland.

Meedoen aan het onderzoek

In september start het veldwerk. Inwoners van deelnemende gemeenten worden hiervoor uitgenodigd per brief. Inwoners die geen brief krijgen maar wel mee willen doen kunnen hier de vragenlijst invullen. 

Bezoek deze website voor meer informatie over het onderzoek en een korte uitlegvideo.