Minder reizen maakt meer mogelijk

Effect corona op mobiliteit

Het Klimaatakkoord gaat ons land – en de wereld – onnoemelijk veranderen. Met meer dan de helft minder CO2 in 2030 en praktisch geen uitstoot meer in 2050, moeten we ook op het gebied van mobiliteit flink aan de bak. Maar hebben we wel de juiste focus? Door anders te kijken naar mobiliteit en bereikbaarheid, hebben we niet alleen de kans om ruimschoots te voldoen aan het Klimaatakkoord, maar bieden we ook nog eens oplossingen voor tal van andere prangende problemen. Een wereld met ‘minder’ mobiliteit biedt de samenleving juist meer mogelijkheden.

Trias Mobilica

Er zijn grofweg drie manieren om te werken aan duurzame mobiliteit, de zogenaamde trias mobilica: bestaande mobiliteit verschonen, mobiliteit veranderen en mobiliteit verminderen. Dit staat verder uitgelegd in het visiestuk. 

Een beter ruimtelijk beleid

Maar willen we echt inzetten op de schaalsprong voor actieve en echt klimaatvriendelijke vormen van verplaatsen, dan hebben we een ander ruimtelijk beleid nodig. Een beleid dat consequent inzet op de nabijheid van wonen, werk en voorzieningen, in steden en dorpen.

Lees onze visie op een wereld met 'minder' mobiliteit is dit visiedocument, opgesteld door de kopgroep Klimaat  & Energie Goudappel.