Door mee te werken aan mobiliteitsvraagstukken draag ik mijn steentje bij aan een gezondere en duurzamere leefomgeving.

Als adviseur mobiliteit & ruimte ben ik graag bezig met vraagstukken over fiets en voetganger. Deze vormen van mobiliteit bieden namelijk veel kansen voor een groene en gezonde leefomgeving voor iedereen, en dat is voor mij het belangrijkste. Ik vind het dan ook fijn dat ik door middel van mijn werk hier (indirect) mee bezig kan zijn.

Aan de NHL Stenden Hogeschool heb ik de studie Ruimtelijke Ontwikkeling en Mobiliteit gevolgd, waaronder een minor Stedenbouwkunde. In 2020 ben ik afgestudeerd met een onderzoek naar het effectief inzetten van maatregelen met betrekking tot de snelfietsroute Hoofddorp-Schiphol-Amsterdam, om meer werknemers van Schiphol op de fiets te krijgen.

Sinds oktober 2020 werk ik bij Goudappel aan diverse mobiliteitsvraagstukken. Van het opstellen van een mobilititeitsvisie tot een verkeerskundige analyse op kruispuntniveau. Daarnaast ondersteun ik onze milieuspecialisten met akoestische onderzoeken. Deze afwisseling in projecten motiveert mij enorm.

Ik ben er trots op om te werken bij een vooruitstrevend bedrijf zoals Goudappel. Samen zorgen we ervoor dat we op onze manier bijdragen aan een veilige en leefbare omgeving.

Benieuwd wat ik voor u kan betekenen?

Neem contact op