Kevin Jansen

Kevin Jansen

adviseur parkeren & locatieontwikkeling

Binnen mijn werk bij Goudappel haal ik veel energie uit het werken aan de verbreding van mobiliteitsvraagstukken. Naast brede verkeerskundige en gecertificeerd verkeersveiligheidsauditor ben ik binnen Goudappel ook thematrekker voor logistiek.

Mijn projecten omvatten veelal transformatie of (her)ontwikkeling van complexe of binnenstedelijke gebieden en de hieruit volgende effecten en impact op gebied van verkeer, parkeren, verkeersveiligheid, deelmobiliteit en logistiek. Hierbij werk ik zowel voor publieke als private opdrachtgevers. Centraal staat altijd het streven naar een weloverwogen en breed gedragen oplossing. Naast de inhoudelijke interesse in mijn werk, haal ik veel energie uit de samenwerking met andere werkvelden, collega’s en stakeholders.  

Praktisch, betrokken en gedrevenheid zijn eigenschappen die mijn werkhouding en inhoudelijke en procesmatige projectaanpak kenmerken. Door mijn optimisme en servicegerichtheid heb ik een goed gevoel voor de verschillende belangen die spelen. De uitdaging om verschillende belangen en tegenstrijdigheden om te buigen van bedreiging naar kansen voor een versterking, dat is mijn passie. Van hieruit werk ik in gevoelige projecten toe naar een oplossing waarin alle belangen zorgvuldig tegen elkaar zijn afgewogen. Dat komt goed van pas in een wereld waar zoveel verschillende actoren met belangen bestaan.

Werken bij Goudappel betekent voor mij dan ook het verbinden van verschillende belangen en inhoudelijke thema’s om zo de vraag van de klant goed te kunnen beantwoorden. Vooral in complexe vraagstukken, zoals binnenstedelijke ontwikkelingen, zijn deze verbanden van groot belang. Doordat we dagelijks opereren op het raakvlak van ruimte en mobiliteit, zijn we in staat om juist ook vanuit mobiliteit de verbinding te maken met andere thema’s.

Iedere dag zoeken we naar toekomstvaste oplossingen voor hedendaagse problemen waarbij wordt voorzien in de verschillende, soms tegenstrijdige, belangen. Hiermee leveren we een belangrijke bijdrage aan het blijven nastreven van een toekomstbestendige en prettig leefbare wereld. Niet alleen voor onszelf, maar vooral voor de generaties na ons.

Onze kennis op het gebied van deelmobiliteit bundelde ik samen met mijn collega Joren Tijmensen in het whitepaper 'Deelmobiliteit - zo maakt u effectief beleid'.

Benieuwd wat ik voor u kan betekenen?

Neem contact op met Kevin