Wat beweegt mensen? De wereld is in transitie, zo ook mobiliteit en klimaat. Data en IT zorgen voor ongekende mogelijkheden en voorzien ons van beslisinformatie voor het vergroten van de brede welvaart.

In die sterk bewegende wereld krijg ik energie van het samen vormgeven van innovatieve oplossingen die onze leefomgeving duurzaam aantrekkelijker maken. Daarbij adviseer ik graag vanuit het perspectief van doelmatigheid, waarbij het aanbestedingsproces en regelgeving middelen zijn om gezamenlijk kansen te realiseren en risico’s te beheersen. Ik heb daarbij oog voor de betrokken belangen en weet deze op een juiste wijze op te lijnen. De leidende waarden hierbij zijn voor mij ‘gelijkwaardigheid’, ‘respect’ en ‘oog hebben voor de belangen van de ander’ en op die manier werken aan een gezamenlijk resultaat met behoud van eigen verantwoordelijkheden.

Als jurist en aanbestedingsspecialist heb ik veel praktijkervaring opgedaan met het adviseren en begeleiden van overheidsinstanties en publiekrechtelijke instellingen op het gebied van (Europees) aanbesteden, slimme aanbestedings- en contracteringsstrategieën en innovatieve aanbestedingen en contractvormen.

Ik heb uitgebreide ervaring met het totale proces van strategie, programma van eisen, aanbesteding en contractvorming, zoals bij de aanbestedingen voor OV-concessies, Smart mobility, Mobility as a Service (MaaS), optimalisatie van parkeerhandhaving en -middelen, IT-diensten en software, parkeerautomaten en parkeerdienstverlening zoals het beheer van parkeergarages en circulaire bouw van parkeergarages en duurzame infrastructuur voor warmte, elektriciteit en mobiliteit.

Mijn motto is: ‘Denk in kansen en oplossingen, niet in problemen’. Dat laat zich in de praktijk het best vertalen naar doelmatige oplossingen die bijdragen aan een optimaal resultaat. Grote opgaven vragen om samenwerking en dat blijft mensenwerk. Met mijn collega’s van Goudappel en samen met mijn opdrachtgevers werk ik graag aan de vragen van vandaag en de opgaven van morgen.

Benieuwd wat ik voor u kan betekenen?

Neem contact op met Krispijn